IMPLANT AŞAMALARI NELERDİR?

IMPLANT AŞAMALARI NELERDİR?

İmplant tedavisi iki aşamadan oluşur;

1. Aşama; Cerrahi aşama, yani implantların yerleştirilmesi.
2. Aşama; Üst yapı aşamasıdır,yani kuronlarin hazırlanmasıdır.

Tek bir diş için implantın yerleştirilmesi, 10-30 dakika arasında sürmektedir.
Bu süre sonunda kökün üstüne geçiçi kuron yerleştirilir.

Bu kuron dişin şablonu olarak düşünülebilir. 1-3 ay arası bir bekleme süresi sonrasında, bu geçici kuron çıkarılır ve yerine kalıcı kuron yerleştirilerek tedavi tamamlanır.